Koninklijke Mechelse Kanarie Bonheiden

Historiek der club


We kunnen niet anders dan beginnen, met datgene waarmede destijds één van de oudste reglementen van de vereniging begon, maar toch zo schoon in de oren klinkt en zo wonderwel het beoogde doel weergeeft, wij citeren:

" Er is te Mechelen een vereniging gesticht met name Mechelse Kanarie hebbende tot doel, de rang van de kanarievogel te veredelen de leden onderling te onderrichten en hen hij te staan met raad en daad wat de kanarieteelt betreft."


De Mechelse waterslager is evenals andere zang- kleur- en postuurkanaries, een afstammeling van de wilde kanarie. Op het einde van de l 5de eeuw brachten de Spanjaarden de wilde kanaries over van hun moederland. Toen reeds vielen zij op door hun mooie zang. Er werd geleidelijk overgegaan tot de kweek in gevangenschap. De kanariekweek breidde zich uit over de Nederlanden ( België en Nederland ) later Frankrijk. Duitsland en Engeland.

In de 18de eeuw werd er gestart met de veredeling, van de zangkanarie.Meer in het bijzonder in de streek van Mechelen werd getracht de zang van de nachtegaal in deze kanarie in te brengen, welke met groot succes uitgevoerd is. Dit ondanks de oorlogsjaren, waardoor veel van de beste stammen verdwenen waren en er verschillende jaren nodig waren, om terug de vroegere zang te bekomen, is ons dat zeer goed gelukt. Integendeel heeft hij heden, laat het ons zo stellen een bijna foutloos lied

Het waterslagerslied bestaat uit de volgende toeren: Klokkende, bollende en rollende waterslag, (welke de hoofdtoeren zijn, deze hebben de grondtoon water, en zijn best te vergelijken, als men met een rietje met korte en snellere ademstoten in een glas water blaast), Chor, staaltonen, fluiten, woeten, bellen, belrol fluitentol, tjokken, schokkel. De Mechelse waterslager is inmiddels wereld wijd bekend.

Onze vereniging is intussen wereldwijd bekend.
Onze vereniging is gesticht in voor 1892, de officiële gegevens hierover zijn zij spijtig genoeg zoek geraakt in de loop der tijden.
De vereniging was en is zeer levendig, in 1967 verkreeg onze vereniging de koninklijke titel. in 1969 en 1976 en 1999 richten wij de Belgische kampioenschappen in, 1975 was ons succes jaar met het inrichten van het wereldkampioenschap alle vogels, 7128 vogels werden tentoongesteld in het
cultureel centrum te Mechelen.

In 1992 vierden wij ons 100 jarig bestaan. In 1996 verhuisden wij naar Bonheiden.
Voor de vierde maal op 10-02-2002 hebben wij, nu het Belgisch kampioenschap voor waterslagers kanaries ingericht, met de medewerking en steun van, de gemeente en sportraad Bonheiden en dit met groot succes namelijk 759 vogels, welke op deze wedstrijd hun beste lied brachten.

Wenst u inlichtingen aangaande onze club, dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.