Koninklijke Mechelse Kanarie Bonheiden

Geacht lid,

Wij zijn zo vrij u uit te nodigen op de:


Algemene vergadering

Zondag 4 maart 2018 om 9.30 uur:

Dagorde:

1) Welkomstwoord door de voorzitter
2) Voorlezing verslag vorige vergadering
3) Allerlei
4) Afhalen ringen
5) Overzicht gespeelde wedstrijden
6) Voorbereiding kweek
7) We doen deze vergadering eerste van het jaar met een drankje en een hapjeOverzicht van onze vergaderingen


Overzicht vergaderingen 2018

Eerste zondag zoniet Volgens afspraak om 9.30 uur:

Overzicht volgt nog.